Otázky a odpovede

1. Teraz potrebujem kúpiť obyčajný elektrický 125 L bojler. Neskôr by som však chcel zohrievať vodu aj fotovoltaikou. Čo budem potrebovať na doplnenie alebo prerobenie obyčajného bojlera?

Nebudete potrebovať vôbec nič ak si kúpite náš bojler. Naše bojlery majú dva samostatné okruhy. Jeden je ( obyčajný ) na elektrinu zo siete a druhý je na elektrinu z fotovoltaických panelov. Jednoduchým pootočením termostatu vypnete okruh na fotovoltaiku a bojler funguje rovnako ako obyčajný bojler. V budúcnosti si kedykoľvek pripnete do bojlera dva tenké káble a pootočíte termostatom, čím aktivujete okruh na fotovoltaický zdroj a budete si zohrievať vodu ekologicky vyrobeným elektrickým prúdom. A hlavne zaň nebudete nič platiť. Avšak ak si teraz kúpite obyčajný bojler inej značky, ten sa prerobiť nedá.


2. Aký je rozdiel medzi ohrevom vody klasickými solárnymi kolektormi a vašim fotovoltaickým ohrevom vody?

Porovnanie TU.


3. Nie je lepšie použiť na ohrev vody klasický bojler na AC a panely pripojiť na menič ? Veď menič hľadá MPPT a špirála nie.

Máte pravdu v tom, že priame napojenie na špirálu je výkonnostne oproti MPPT štatisticky nižšie. Ale pozor! Len pri malých osvitoch. Pri osvite na úrovni 70 % je bilancia vyrovnaná a nad 70 % je výrazne lepšia špirála. Podmienkou je, aby bol odpor špirály rovnaký ako odpor panelov pri maximálnom výkone. Preto predpisujeme výlučne 250 W panely s 30 V. Ten kto to nedodrží, má výkon nižší. Máme veľa vlastných meraní ako aj 3 roky na akademickej pôde, kde porovnávame ročný rozdiel vo výkone meniča (výstup AC) a príkone špirály do bojlera. Výsledok je 1 : 1. Menič má predsa svoju technologickú spotrebu (30-50 W/1 hod.) a pri premene DC na AC je strata udávaná výrobcami medzi 3 – 4 %. Keď spočítame všetky straty meniča, tak to naozaj vychádza z hľadiska roka k 1 : 1. Samozrejme, ak by bol celý rok zamračený, je lepší menič a naopak. A ešte jeden výrazný rozdiel. Klasický bojler čerpá elektrinu zo siete vtedy, kedy ju potrebuje. Napríklad ráno po osprchovaní. Neskôr, keď mu ju ponúka slnko, ju už potrebovať nemusí. Rozdiel je v tom, že pri čerpaní elektriny zo siete za ňu zaplatíte, ale pri dodávke elektriny z fotovoltaických panelov a slnka neplatíte nič. A ak by ste mali napojený namiesto bojlera menič, ten dodá elektrinu namiesto do bojlera (ten je už nahriaty zo siete) v podstate zadarmo do siete, za čo v niektorých krajinách budú v budúcnosti občania ešte platiť alebo to bude výrazne obmedzené.

Ešte praktické využitie: FV kúrenie ako aj ohrev vody je doplnkové zariadenie k hlavnému zdroju. Čo sa týka kúrenia, je určené hlavne pre prechodné obdobia. Je vhodné tam, kde občan nechce alebo nemôže použiť menič – napríklad po 1.1. 2014 v ČR. Vtedy to môže fungovať tak, že z 2 kW inštalácie ide 1 kW do DC radiátora alebo podlahového kúrenia a 1 kW rovno do bojlera. Po nahriatí radiátora alebo po vypnutí izbového termostatu sa 1 kW z kúrenia automaticky presunie do bojlera a tam je potom 2 kW DC zdroj. Alebo sa to dá zapojiť celé opačne. Tých alternatív je viac.


4. Dá sa váš zásobník s fotovoltaickými panelmi zapojiť priamo na tepelné čerpadlo (TČ)?

Napojenie nášho zásobníka priamo na TČ je síce možné, ale nedoporučujeme takéto riešenie. TČ má totiž svoju tepelnú hranicu, ktorá sa pohybuje od 55-60°C. Na takúto teplotu by Vám TČ zohrialo vodu v našom zásobníku. Fotovoltaické panely tam už nemôžu dodať prakticky žiadnu energiu, pretože by zohriali vodu nad 60°C a TČ by automaticky išlo do poruchy. Máme niekoľko desiatok zapojení nášho systému s TČ nasledovne: na vstup studenej vody do zásobníka TČ „vložíte“ náš zásobník, ktorý studenú vodu buď predohrieva, alebo zohreje až na maximálnu teplotu 75°C a cez mechanický zmiešavací ventil ju dodá do zásobníka TČ. Tepelné čerpadlo sa nezapína, čím nielenže šetríte finančné prostriedky za elektrinu z verejnej siete, ale predlžuje sa životnosť TČ min. o 30 %, čo je veľmi významný moment v prepočte návratnosti investície do TČ, pretože je rozdiel, ak máte po cca 10 rokoch zaplatiť za výmenu kompresora alebo interval predĺžite min. o 3 roky na viac ako 13 rokov.


5. Môžem napojiť obyčajný bojler na fotovoltaické panely?

Nie! V žiadnom prípade. Ak to spravíte, tak ako to spravilo už niekoľko občanov na Slovensku, zhorí Vám termostat a tepelné ochrany. Hrozí možnosť požiaru! Práve na to, aby systém bezpečne fungoval, máme patentované riešenie, ktoré je jedinečné na celom svete.


6. Môžem pripojiť fotovoltaické panely na špirálu, ktorá je už namontovaná v ohrievači vody a je určená na napájanie elektriny zo siete?

Nie! Skoro všetky špirály sú ponorené vo vode a ak by sme ich pripojili na jednosmerný prúd, tak by vznikla elektrolýza a zásobník vody postupne degraduje. Aby sme sa vyhli uvedenému javu, používame suché špirály, ktoré sú špeciálne vyrobené na spracovanie dodaného DC prúdu z fotovoltaických panelov.


7. Akú starostlivosť a údržbu počas roka vyžaduje váš ohrev vody?

Žiadnu. Dva týždne po montáži budete zvedaví na dosiahnutú teplotu v ohrievači vody. Po tomto čase, keď sa presvedčíte, že systém funguje výborne, zastavte sa pri ohrievači len ak pôjdete okolo neho a skontrolujte teplotu vody.


8. Môžem si u vás objednať 1 kW a namontovať si ho sám? Ako je to potom so zárukou?

V podstate áno, ak ste elektrikár a máte skúšky podľa § 22 a zároveň aj vodoinštalatér. Záruka na výrobok platí odo dňa predaja. Na elektrické časti je 2 roky a na nádrž 5 rokov. V prípade reklamácie, ak vám dokážeme zlé zapojenie systému, reklamácia nebude uznaná. Doporučujeme, aby montáž prevádzali firmy, ktoré sú u nás certifikované. Zoznam je na našej stránke.


9. Kde je najlepšie umiestniť fotovoltaické panely?

Kdekoľvek kde svieti slnko a nie je žiadny tieň. Ak by napríklad tieň z komína alebo stromu zatienil jeden panel, výkon sa zníži u všetkých panelov, pretože sú zapojené v sérií. Najvýhodnejšia je vždy čelná orientácia na juh ± 20°. Ak by ste sa mali rozhodnúť medzi JV a JZ, vždy je lepší juhovýchod, pretože ráno je chladnejšie a čistá obloha. V lete sa začínajú tvoriť mraky okolo obeda a preto je orientácia JZ menej vhodná. Fotovoltaickým panelom škodí teplo. Fotovoltaické panely majú radi zimu a preto pri -30°C za slnečného dňa môže byť výkon vyšší ako za horúceho letného dňa. Takže pracujú celý rok, čo je ich nesporná výhoda. Panely nemusia byť uložené na streche. Pozri fotogalériu TU.


10. Ako sa vypočíta potreba TÚV pre domácnosť?

V minulosti sa počítalo pri projektovaní objemu teplej vody pre domácnosť s 50 L teplej vody zohriatej na 42°C na jedného dospelého človeka. Dnes sme úspornejší a pre počet je stanovený na 36 L. Veľký rozdiel je v tom, či používate kúpeľ vo vani alebo sa len sprchujete. Ak sa radi kúpete, musíte počítať minimálne o 50% väčším objemom zásobníka. Uvedené neplatí pri plynovom ohreve zásobníka, kde je ohrev podstatne rýchlejší ako u elektriny.


11. Čo robia fotovoltaické panely, keď sa váš bojler nahreje a odpojí ich?

Spia. Ak nemajú záťaž, neprodukujú žiadny prúd. Napätie v nich ale je. Je však škoda nevyužiť celú kapacitu výroby panelov. A práve preto sme vyvinuli model M, ktorý po nahriatí posúva energiu von z ohrievača a tá sa dá využiť na ohrev vody v ďalšom ohrievači Logitex, alebo sa pripojí na menič a ten dodáva elektrinu do vnútornej siete domu.


12. Je možné použiť vaše výrobky aj na paneláku, kde máme vlastnú plynovú kotolňu?

Áno, dá sa použiť všade tam, kde je potrebná teplá voda. V paneláku, v bytoch, v školách, úradoch, predajniach a servisoch, domoch, proste všade. V panelákoch je limitujúcim faktorom plocha strechy bez tieňa. Prepojenie panelov s ohrievačmi vody Logitex je len pomocou kábla, ktorý môže byť vedený v šachte. Naše bojlery vo vašom prípade predohrievajú studenú vodu, ktorá je privádzaná do centrálneho zásobníka.


13. Na vašej stránke som sa dočítal, že kupujete nádrže z Čiech. Prečo, keď na Slovensku sa tiež vyrábajú rovnaké nádrže? Nemali by ste to jednoduchšie a lacnejšie?

Možno áno. V roku 2009 sme sa obrátili na slovenského výrobcu v Poprade. Spoluprácu zamietli. Reakcia z Dražíc bola presne opačná a dnes naša spolupráca vyústila do spoločnej výroby v DZD.


14. Pri ohreve vody LX ACDC 125 elektrickým prúdom zo siete doporučujete, aby bola nastavená teplotná garancia v prípade dlhodobo zlého počasia? Zároveň vo vašom návode doporučujete ohrievať vodu fotovoltaikou na 75°C, prípadne aj viac. Ale hlavne doporučujete zmiešavací ventil. Ako sa dá vypočítať objem vody, ktorú dostaneme cez zmiešavací ventil, ak je nastavený napríklad na 40°C a voda ohrievači vody má 75°C?

Výpočet je podľa nasledujúceho vzorca:
x ÷ y x z = k
x – objem nádrže v litroch
y – nastavená teplota v zmiešavacom ventile v °C
z – teplota vody v bojleri v °C
k – disponibilné množstvo vody, teploty podľa y
Vo vašom prípade to bude:
125 L ÷ 40°C x 75°C = 234 L

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že získate 234 L 40 °C vody.


15. Kúpil som si váš hybridný ohrievač vody s FV panelmi. Funguje veľmi dobre, ale prečo niekedy kvapká voda z pretlakového ventila?

Voda je nestlačiteľná a preto sa na každý systém, ktorý zohrieva vodu musí namontovať pretlakové zariadenie. Vodné kvapky z pretlakového ventilu zveďte do najbližšieho odpadu alebo si dajte namontovať expanznú nádobu, ktorá vyrovnáva tlak v systéme. Objem expanznej nádržky pre 100 a 125 L bojlery Logitex je 5 litrov. Pre 160 a 200 L bojlery Logitex je objem 8 litrov. Pozor však na natlakovanie expanznej nádržky vzduchom. Tlak vzduchu musí byť vyšší,ako je tlak vody v rozvodnom potrubí a nižší ako je nastavený pretlakový ventil (0,6 MPa).


16. Koľko teplej vody minie dospelý človek za rok?

Je to veľmi individuálne. Všeobecne sa počíta priemer 15 L na jedno sprchovanie a na jednu osobu. Za deň by to malo byť 36 L na 1 osobu. Za 1 rok je to 13 140 L teplej vody, čo energeticky je vyjadrené v 870 kWh/1 osoba/1 rok. Čiže ak náš systém s 2 kW inštaláciou vyrobí za rok cca 2 400 kWh energie, tá by mala stačiť pre (2 400 ÷ 870) 2,76 osoby.


17. Aký výkon v kW má trubkový výmenník v bojleri M+K ?

24kW pri 80°C a prietoku 720L vody za 1hodinu.


18. Aký je rozdiel medzi priamym pripojením FV panelov na Váš bojler a priamym pripojením FV panelov ne menič, ktorý zmení prúd a dodá ho do siete na ktorú by sa pripojil klasický bojler?

Rozdiel je veľký. Klasický bojler čerpá energiu zo siete vtedy, keď ju potrebuje a nie vtedy, keď svieti slnko. Náš bojler čerpá zadarmo elektrinu z FV panelov keď svieti slnko a až v prípade, že je energie málo, odoberie si rozdiel zo siete. Tým dochádza k významnej úspore elektriny zo siete. Ak by ste priamo dodávali elektrinu do siete, súčasná výkupná cena elektriny, ktorú by Vám zaplatil rozvodný závod, je u Malého zdroja 3 x nižšia ako ju nakupujete. Takže ekonomický rozdiel medzi zapojením podľa Vašej otázky je trojnásobne výhodnejší v prospech nášho bojlera.


19. Ako sa montujú panely na plechovú strechu?

Veľmi jednoducho. Do krokvy sa navŕtajú špeciálne skrutky, ktoré sa utesnia gumovým tesnením. Na skrutky sa cez platničky upevnia vodiace lišty a na ne panely.


20. Po roku prevádzky mi začala tiecť studená voda aj keď fotovoltaické panely zohriali vodu vo Vašom bojleri na 70°C. Na výstupe z bojlera mám zaradený zmiešavací ventil, nastavený na 49°C . Máme veľmi tvrdú vodu. Kde môže byť problém?

Ak vznikne problém pri termostatických zmiešavacích ventiloch, je to vždy len z dôvodu vodného kameňa. Usadzovaním vodného kameňa na snímači dochádza k jeho izolácii a tým k nesprávnemu miešaniu. Z dôvodu bezpečnosti je taktiež konštruovaný tak, že keď dôjde k jeho zablokovaniu, tak je to vždy na strane teplej vody, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Okamžité riešenie je pustiť teplú vodu, na zmiešavacom ventile nadvihnúť vrchnák a pootočiť maximálne doprava a doľava aspoň 3x a potom vrátiť vrchnák do pôvodnej polohy.


21. Mám kondenzačný kotol aj so solárnym ohrevom, samozrejme, rozvody na to prispôsobené a chcel by som prejsť na Váš systém s panelmi. Dá sa to?

Ideálne by bolo, keby sa solárny ohrev "osamostatnil" a odpojil by sa od kondenzačného kotla. Kotol by sa pripojil k nášmu zásobníku M+K alebo M+KW (špeciálna varianta pre plynové kotle). Zo solárneho ohrevu by sa predohriatá voda pripojila do nášho zásobníka, kde by sa dohriala fotovoltaikou a v prípade slabého slnečného svitu by sa zapol plyn. Samozrejme, budú v našom zásobníku vznikať prebytky energie s čím náš výrobok nemá žiadne problémy (na rozdiel od klasického soláru) a prebytočnú elektrickú energiu dodá cez menič do vnútorného rozvodu domu pre vlastnú spotrebu. V takomto prípade by spotreba plynu na ohrev TÚV bola absolútne minimálna, vyrobíte si dostatok elektriny pre svoju vlastnú spotrebu a nemusíte v podstate nič vyhadzovať a meniť.


22. Mám 1 000 L nádrž napojenú na kotol na pevné palivo, v ktorej sa akumuluje teplo na kúrenie a aj na ohrev vody. Aby som mal teplú vodu aj mimo zimného obdobia, musím v kotli každé ráno zakúriť. Ako by som mohol zapojiť do systému váš hybridný ohrev vody, aby som nemusel denne kúriť?

Veľmi jednoducho. Na výstup teplej úžitkovej vody z vašej veľkej nádrže napojíte náš ohrievač LX ACDC/M a ten pripojíte k fotovoltaickým panelom. Náš ohrievač bude akumulovať energiu zo slnka a v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia môže prihriať vodu elektrinou zo siete. Počas vykurovacieho obdobia bude do nášho ohrievača vchádzať predohriatá voda z vašej veľkej nádrže a tá sa v ňom dohreje alebo ak bude dostatočne teplá, tak len pretečie. Takýmto zapojením nemusíte denne zakurovať v kotli, zakurovať budete len počas vykurovacej sezóny v zime.